لیبل های متالایز

این لیبل ها مصارف گوناگونی دارند و شامل دو گروه هستند معمولی که معروف به آب چسب هستندولیبل های پشت چسبدار این لیبل ها مصارف داروئی غذائی بهداشتی آرایشی دارند همانند نوشابه سازی ها شامپو وغیره بهترین گزینه می باشند.